Maak vandaag kennis met

Derek Middleton

Ik vertaal voor overheidsinstellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten, adviesbureaus en andere organisaties, inclusief stukken van nationaal en internationaal belang.

Ik ondersteun professionals in onderzoek, ontwerp, beleid, ontwikkeling en communicatie met duidelijke en overtuigende teksten. Wat ik het meest waardeer in mijn klanten is hun vertrouwen, en ik doe er alles aan om het te behouden.

Ik streef naar om de inhoud en argumentatie helder en in een passende stijl te presenteren, zonder enig spoor van Nederlandse syntaxis. Mijn doel is teksten die gezag en authenticiteit uitstralen.

Onderwerpen:

  • Ruimtelijk beleid, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap
  • Milieu, ecologie en natuurbehoud
  • Circulaire economie, afval- en stoffenbeheer
  • Duurzaamheid en internationale ontwikkeling
  • Biotechnologie
  • Landbouw