Maak vandaag kennis met

Marinus Strang

Voordat ik begon aan de opleiding tot vertaler heb ik niet, zoals veel vertalers, een taal gestudeerd, maar een aantal jaren een technisch vak (Civiele techniek aan de -toen nog- TH Delft). De daar opgedane kennis van techniek en wetenschap is zeer nuttig gebleken bij mijn latere werk als freelance vertaler. Een goede vertaling van technische en wetenschappelijke teksten kun je uiteraard alleen maken als je inzicht hebt in, en belangstelling voor, het onderwerp van de tekst. Door deze achtergrond heb ik mij kunnen specialiseren in civiele en maritieme techniek, bouwkunde en techniek in het algemeen, waaronder octrooivertalingen. Daarnaast heb ik mij ook intensief beziggehouden met land- en tuinbouw en milieu. Ik ben vrij snel na de oprichting lid geworden van de VZV en de uitwisseling van kennis en ervaring binnen die vereniging heeft veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling als vertaler in de afgelopen 30 jaar.