Aanmelden VZV algemene ledenvergadering april 2023

  Aanmelding
  Ik neem deel aan de algemene ledenvergadering

  Naprogramma
  Ik neem deel aan het naprogramma

  Borrel
  Ik neem deel aan de borrel

  Volmachten
  Ik geef volmacht aan de volgende persoon om namens mij te stemmen