Aanmelden VZV Symposium

  VZV mag mijn e-mailadres bewaren voor toekomstig gebruik.
  Mijn e-mailadres mag aan de andere deelnemers worden verstrekt.

  Ben je lid van de VZV?
  Ja - Leden betalen 57,50 euroNee - Niet-leden (studenten) betalen 67,50 euroNee - Niet-leden (overig) betalen 87,50 euro

  Aanmelding
  Ik neem deel aan het symposium
  Ik maak het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over naar rekeningnr. NL21 INGB 000 1961 176 t.n.v. VZV, onder vermelding van: VZV-symposium 2022

  De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
  Bij annulering vóór 22 oktober wordt het inschrijfgeld minus 10 euro administratiekosten gerestitueerd.
  Bij annulering vanaf 22 oktober kan het inschrijfgeld niet meer gerestitueerd worden.