Convenant Vertaalsector Nederland

Op 1 november 2022 ondertekenden de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV), de Vereniging Vertaalbureaus in Nederland (VViN), het Nederlands Genootschap voor tolken en vertalers (NGTV) en The Society of English Language Professionals in the Netherlands (SENSE) het Convenant Vertaalsector Nederland.

Wat betekent dit Convenant voor de VZV en haar leden?

Convenant
In het convenant staat beschreven hoe vertaalbureaus en vertalers professioneel met elkaar kunnen omgaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de raamovereenkomst, onderaanneming en vervanging, het concurrentiebeding, de klachtenregeling, het starttarief voor beginnende vertalers, de betalingstermijn en proefvertalingen.

Onderschrijven
Ieder lid is vrij om het convenant wel of niet te onderschrijven. Wie het convenant onderschrijft, geeft dit aan. Wie dit niet aangeeft, onderschrijft het convenant niet. Ben je het niet eens met een onderdeel van het convenant, dan kun je dat aangeven met een toelichting.

Als je vragen hebt over het convenant of wilt melden dat een vertaalbureau dat het convenant onderschrijft zich niet aan de afspraken houdt, neem dan contact op met het bestuur van de VZV.

Bijlagen