Mentorschap in de praktijk

Hoe het mentorschap wordt ingevuld is aan de betrokkenen zelf, maar we hebben wel wat spelregels opgesteld:

  • De mentor is een ervaren vertaler (en VZV-lid) en bereid tenminste twee uur per maand te besteden aan het contact met de vertaler.
  • Betrokkenen maken in overleg afspraken over te stellen doelen en de werkwijze.
  • De mentor treedt op als raadgever en niet als corrector, tenzij betrokkenen anders overeenkomen. Indien de mentor ook als corrector/revisor fungeert, is het – in beider belang – raadzaam dit op zakelijke basis te regelen.
  • Van beide partijen wordt verwacht dat ze terugkoppeling over hun prestaties (vertaalwerk/begeleiding) kunnen accepteren en dat ze professioneel met hun rol kunnen omgaan.
  • Het mentorschap is een aangelegenheid tussen vertaler en mentor en wordt niet openbaar gemaakt.
  • Er is geen maximale termijn voor een mentorschap, maar verondersteld wordt dat nut en noodzaak van het in stand houden van het mentoraat als onderdeel van de overige afspraken tussen mentor en vertaler worden geëvalueerd.