Soorten lidmaatschap

De VZV kent meerdere soorten lidmaatschap: volledig lid, aspirant-lid en geassocieerd lid.

 

Volledig lid

De toelatingseisen voor het volledige VZV-lidmaatschap zijn: zelfstandigheid, kwaliteit en collegialiteit. Zelfstandigheid houdt in dat je zelfstandig werkzaam bent als vertaler en dat je de regels voor een professionele bedrijfsvoering in acht neemt. De kwaliteitstoetsing kan plaatsvinden aan de hand van ingezonden vertaalwerk, maar het is ook mogelijk om door ten minste twee leden te worden voorgedragen voor het lidmaatschap. De collegialiteit spreekt vanzelf en vloeit bijvoorbeeld voort uit de VZV-erecode. Alleen als je volledig lid bent heb je stemrecht tijdens ledenvergaderingen.

In te zenden vertaalwerk

Als je hebt gekozen voor het volledige VZV-lidmaatschap, zal iemand van de toelatingscommissie contact met je opnemen nadat je aanmelding is ontvangen. Er zal je dan naar alle waarschijnlijkheid gevraagd worden om een bestand met ongeveer 3000 woorden recent door jezelf vertaalde tekst(en) op te sturen. Zorg ervoor dat elk door jou opgegeven vakgebied is vertegenwoordigd (zo’n 500 woorden per vakgebied is waarschijnlijk al genoeg). Deze getallen zijn geen absolute eisen. Het gaat erom dat we ons een goed beeld van je werk kunnen vormen. Als je één talencombinatie en één vakgebied hebt, is 2000 woorden waarschijnlijk genoeg. Als het om drie talencombinaties en vijf vakgebieden gaat, heb je kans dat we wat meer willen lezen. De toelatingscommissie kan nog om aanvullende stukken vragen.
Verwijder in verband met de gewenste anonimiteit alle gevoelige informatie uit de tekst en uit de bestandsnamen. Denk daarbij aan bedrijfsnamen, adressen, productnamen, herleidbare afkortingen, enz. Denk ook aan alle vermeldingen van je eigen naam en eventuele ‘verborgen’ gegevens.

De contributie voor het volledig lidmaatschap bedraagt € 120 per jaar.

 

Aspirant-lid

Je voldoet (nog) niet aan de gestelde criteria van zelfstandigheid of kwaliteit, of je hebt een andere reden om lid te willen worden. Er zijn geen bijzondere toelatingseisen anders dan dat je interesse moet hebben (en liefst ook tonen) in talen, vertalingen, vertalen en vertalers. Als je dat wilt, kun je vragen of een VZV-collega als mentor kan optreden om je te helpen je verder te bekwamen als zelfstandige vertaler. Je kunt deelnemen aan alle activiteiten van de VZV, maar je hebt tijdens de ledenvergaderingen geen stemrecht.
Aspirant-leden betalen driekwart van de normale contributie.

 

Geassocieerd lid

Onze geassocieerde leden vormen een bijzondere groep. Ze zijn in het verleden lid geweest, maar hebben een punt gezet achter hun vertaalpraktijk. Zij brengen bijvoorbeeld een schat aan ervaring mee in de taalsecties waar de andere deelnemers van profiteren. Ook voor geassocieerde leden geldt dat ze kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de VZV, maar ze hebben geen stemrecht en hun naam wordt niet langer vermeld in het VZV-vertalersregister.

Daarnaast zijn een aantal leden wegens bijzondere verdienste tot erelid benoemd.