Over de VZV

Lid van de VZV word je niet zomaar: de VZV selecteert aan de poort door het werk van kandidaat-leden te laten controleren door tenminste twee ervaren collega’s. Dat levert een voordeel voor zowel leden als potentiële klanten: opdrachtgevers weten dat VZV-vertalers de betere vertalers zijn, en leden kunnen opdrachtgevers laten zien dat zij aan de strengste kwaliteitseisen in Nederland hebben voldaan.

Niet alle vertalers kunnen gelijk voldoen aan deze eisen. Beginnende vertalers ontbreekt het vaak aan kennis, ervaring en een uitgebreid portfolio met werk. Als niet volledig aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, kunnen belangstellenden bij de VZV terecht als aspirant. De VZV biedt al haar leden (aspirant en gewone leden) verschillende mogelijkheden om aan hun deskundigheid en vaardigheden te werken: sectievergaderingen en andere bijeenkomsten met een educatief karakter, netwerkmogelijkheden, mentorschap enz. Waar mogelijk geven wij financiële steun voor deze activiteiten.

De VZV is een kleine vereniging met een sterke verbondenheid tussen de leden. Via korte lijnen kunnen wij altijd een beroep doen op elkaar voor advies en collegiale ondersteuning.

De VZV: de betere vertalers verenigd. Welkom!