Belangenbehartiging

De VZV is betrokken bij discussies en onderhandelingen op ons vakgebied, bijvoorbeeld over permanente educatie met Bureau Wbtv. Maar wij zijn geen professionele belangenbehartigers. Om als organisatie sterker te staan, is de VZV lid – en daarmee zijn ook alle VZV-leden individueel lid – van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), dat opkomt voor de belangen van ZZP’ers. PZO biedt zijn leden naast lobbywerkzaamheden en belangenbehartiging ook een uitgebreid serviceprogramma van producten en diensten waarmee aanzienlijke besparingen te realiseren zijn.