Secties en mailinglijsten

De VZV kent een aantal taalsecties die regelmatig bijeenkomsten organiseren voor het uitwisselen van vertaalkundige en andere kennis en om gewoon weer eens bij te praten. Overweeg je het lidmaatschap van de VZV aan te vragen, maar wil je graag eerst eens van dichtbij meemaken hoe het er binnen de vereniging aan toegaat, dan kun je als introducé meedoen met een sectiebijeenkomst. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via info@vzv.info. Ook de andere activiteiten van de vereniging staan trouwens open voor introducés (met uitzondering van de ledenvergaderingen, die uiteraard besloten zijn). Het bijwonen van een VZV-evenement is een prima gelegenheid om op een informele manier kennis te maken met enthousiaste vakgenoten en wat meer over de VZV te weten te komen. Ook hier geldt: als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op via info@vzv.info.

Elke sectie heeft een eigen discussielijst die de leden van de sectie kunnen gebruiken om met elkaar te corresponderen over onderwerpen binnen hun eigen taalgebied. Daarnaast is er een algemene discussielijst voor onderwerpen van algemene aard, met Nederlands als voertaal.
De algemene discussielijst en de taalsecties staan uitsluitend open voor leden van de VZV.
Het bijwonen van sectievergaderingen komt in aanmerking voor PE-punten.