Pete Thomas

Ik werk inmiddels dertig jaar als zelfstandige vertaler. De laatste jaren ben ik voornamelijk gaan specialiseren in water: waterbeheer, dijken, baggeren, scheepvaart enz. voor leidende Nederlandse onderzoeksinstituten (Deltares, TNO, Rijkswaterstaat). Dat werk is soms technisch, maar ook vaak meer creatief van aard. Een technisch verslag over het instorten van een waterkering vergt nou eenmaal een ander aanpak dan het vertalen van een persbericht of een bedrijfsblad. Er moet aandacht zijn voor zowel formulering als inhoud.

Andere specialismes zijn het redigeren van medische artikelen (voornamelijk epidemiologisch, maar ook psychologisch) en ook dopinggerelateerde teksten.

Groot Nieuwland 26
1811 ET Alkmaar
06 15041242