Petra Bloem

 

 

Sinds 2010 vertaal ik vanuit het Nederlands naar mijn moedertaal, Duits. Ook in de talencombinatie Engels – Duits en Fries – Duits voel ik me thuis. Ik vertaal technische en licht juridische teksten, mijn specialiteit ligt in het vertalen van teksten, die mijn creativiteit en taalgevoel uitdagen; teksten uit cultuur, literatuur, marketing en toerisme. Aangezien ik naast talen ook sport heb gestudeerd vertaal ik ook graag op het gebied van het menselijke lichaam, gezondheid, sport, voeding en bewegingstherapie.

Achter de tuinen 7
8723 BV Koudum
0681105780